ไทยจับมือเยอรมนี ผนึกกำลังวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมช

Read more

ภูมิทัศน์ทางการเมืองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ตอนที่ 1)

ที่มาภาพ : https://w

Read more