การยกระดับความร่วมมือการทำงานในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม

ลงพื้นที่อ่าวบางตะบูน 2

การประชุมเบื้องต้นเพื่อนำใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและในการบริหารงานพัฒนา ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ทาง ดร. เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และคณะทำงาน ร่วมพูดคุยกับทาง นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอ อำเภอบ้านแหลม พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ ไกรนิตต์ เแกนนำกษตรกรเพาะเลี้ยงหอย และสมาชิกตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยในตำบลบางตะบูน  และนายไพโรจน์ มีเปี่ยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สภาองค์กรชุมชนบ้านแหลม และเกษตรกรในตำบลบ้านแหลม ร่วมกับนางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อกาาพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย ร่วมกับทางสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป

IMAG8183[1]IMAG8206[1]

ช่วงบ่าย เป็นการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้และรับทราบปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่ และเป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างโครงการปรับตัวฯ องค์กรในท้องถิ่น ท้องที่ และฝ่ายวิชาการ ในการพัฒนาข้อมูลและระบบข้อมูลสำหรับใช้เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปลายน้ำบนฐานข้อมูลในอำเภอบ้านแหลม และการวางแผนรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมทั้งยกระดับภาคประชาสังคม และองค์กรชุมชนในการทำงานด้านข้อมูล พร้อมทั้งลงเรือสำรวจพื้นที่ตำบลบางตะบูนร่วมกับเกษตรกรผู้เพราะเลี้ยงหอยที่กำลังเผชิญกับปัญหาปริมาณหอยเสียหายและลดลงเนื่องจากมลพิษทางทะเล และสำรวจเส้นน้ำของแม่น้ำเพรชบุรี แม่น้ำบางตะบูน และลำคลองต่างๆ เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเส้นทางการไหลของเส้นลุ่มน้ำในเบื้องต้น

ต่อด้วยการเข้าพบกับ นายชัยยศ สงวนทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางตะบูน นายนิวัฒน์ มั่นหมาย ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อแลกเปลีย่นพูดคุยประเด็นต่างๆ ในพื้นที่ทั้งการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อจำกัด และศักยภาพที่มีอยู่ของพื้นที่ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ก่อนที่จะมีการวางแผนงานเพื่อดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ในการติดตามงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

IMG_4132IMG_4148

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องในตำบลบ้านแหลม เริ่มต้นด้วยการออกทะเลเพื่อไปดูบริเวณที่ทำการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยแครงและหอยนางรม พร้อมทั้งพูดคุยกับเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ถึงสภาพปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ราคาสินค้า และคุณภาพน้ำในพื้นที่ ต่อการเพาะเลี้ยงและผลผลิตหอยแมลงภู่ในพื้นที่

IMG_4166IMG_4172IMG_4164

 

จากนั้นช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่นาข้างร้างประมาณ 3000 ไร่ ในตำบลบ้านแหลม เนื่องมาจากพื้นที่ไม่มีน้ำทำให้เกษตรกรต้องปล่อยให้พื้นที่นาดั้งเดิมกลายเป็นพื้นที่รกร้าง สำรวจเส้นทางชลประทาน และสภาพปัญหาเบื้องต้น รวมทั้งการขยายตัวของพื้นที่บ้านเรือนบริเวณลำนำที่เป็นทางระบายน้ำออกสู่ทะเลในตำบลบ้านแหลม

 

ประชุมบ้านแหลม

 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ เช่น อำเภอบ้านแหลม สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายองค์กรชุมชน  ตัวแทนคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี และแกนนำในตำบลบ้านแหลมและตำบลบางตะบูน เพื่อกำหนดเป้าหมายงานที่จะทำร่วมกันคือการพัฒนาระบบงานข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจัดการและรุกรับป       ที่ กำหนดแนวและแผนงานการทำงานร่วมกันของแต่ละภาคส่วน และมีการนัดหมายเพื่อติดตามงานที่แต่ละส่วนได้รับมอบหมาย ผลจากการประชุมและการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้้นที่อำเภอบ้านแหลม ต่อการทำงานรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมทั้งได้เป็นการขยายความร่วมมือและพัฒนางานข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ภาคประชาชนในพื้นที่และหน่วยงาน ถือเป็นการยกระดับการทำงานข้อมูลสำหรับใช้ในการจัดการพื้นที่ไปอีกระดับหนึ่งด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *