เวทีการเรียนรู้ Climate Adaptation Platform (2/3)

ข้อเสนอของภาคประชาชนด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไทย :#กรณีประมงขนาดเล็ก
——————————
• (1) ..ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ทำให้เกิดผลกระทบด้านอาชีพต่อประมงพื้นบ้าน จากประสบการณ์ของชุมชนมีการคุยกันว่าจะทำอย่างไรกับการปรับตัวกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการรุกรับปรับตัว มีการเตรียมตัวของพื้นที่ เช่น ชุมชนมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำ เพื่อไม่ต้องออกเรือไปหากินไกลฝั่ง มีการปลูกป่า ฯ
.
• (2) ชุมชนควรเตรียมการช่วยเหลือตนเอง ก่อนจะรอให้คนมาช่วย กรณีเกิดภัยพิบัติจะไปอยู่ตรงไหน อพยพอย่างไร เพราะจากประสบการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่นน้ำท่วมแล้วไม่มีใครเข้ามาช่วยได้ พอเกิดเหตุการณ์ขึ้น 7 วันไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีน้ำใช้ จะเตรียมการจัดการรับมือกันอย่างไร
.
• (3) การมีทางออกในเรื่องอาชีพของชาวประมง เช่น การแปรรูป ถนอมอาหาร
.
• (4) มีกองทุนของชุมชน เช่น มีกองทุนออมทรัพย์
.
• (5) สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม สร้างความสนใจในการรวมกลุ่มให้มากขึ้น มีการขยายสมาชิกเพิ่ม ประชุมสมาคมทุกเดือน สร้างการเรียนรู้ในการประชุมแต่ละครั้ง
.
.• (6) หน่วยงานต่างๆต้องบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชน ให้เกิดการปฏิบัติการจริง นำเอาปัญหามาคุยกัน และร่วมมือแก้ปัญหา ก็จะเกิดผลสำเร็จ
.
• (7) ถ้าภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญและหันมาเสริมกิจกรรมชุมชนที่ต่อยอดได้ ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่ง โจทย์สำคัญคือทำอย่างไรให้อยู่ที่บ้านได้ ทำประมงได้ ไม่ต้องเข้าเมือง ‘สร้างความยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในพื้นที่’

.
.
โดย สุภาพร พรรณราย นายกสมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้

..
CLIMATE ADAPTATION PLATFORM #5
เวทีเรียนรู้เครือข่ายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 5
17 พฤษภาคม 2561 / ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

..
ดำเนินงานโดยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDF) ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *