เวทีการเรียนรู้ Climate Adaptation Platform (3/3)

#CLIMATE ADAPTATION PLATFORM
# เวทีเรียนรู้เครือข่ายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ครั้งที่ 5 :
——————————————
• เป็นเวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอประสบการณ์ดำเนินงานด้านการปรับตัวของเครือข่ายสร้างความร่วมมือด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและจัดทำแผนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• เพื่อเป็นการสื่อสารต่อฝ่ายนโยบาย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอของภาคประชาชนต่อนโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทย เพื่อบูรณาการมาตรการหนุนเสริมการทำงานในระดับชุมชนและระดับกว้าง ที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ร่างแผนปรับตัวฯของประเทศ ฉบับสมบูรณ์

• กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP)

• โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDF) ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป

17 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 303-304 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *