กลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงหอยแครง กับการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ

การตั้งรับปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศของ กลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงหอยแครง

“การที่ EU ให้การสนับสนุนงบประมาณผ่านมาทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน และสถาบันธรรมรัฐฯ มีประโยชน์คือ ทำให้ชาวบ้านตื่นตัว และตื่นรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะสิ่งที่ชาวบ้านจะต้องการคือ เราต้องมีข้อมูล เราต้องรู้ว่าอะไรคือแหล่งที่มาของปัญหา ในที่นี้คือ ของเสีย ….แล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ขณะเดียวกัน หากในอนาคตมีแนวโน้มอากาศเปลี่ยนแปลงขึ้น น้ำที่มันจะไหลลงจากต้นน้ำ ถ้ามากแล้ว จะส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของเราในรูปแบบไหน อีกทั้งหากกรณีน้ำเสียที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน ยังแก้ไขไม่ได้แล้ว กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงและชาวประมงพื้นบ้านจะทำอย่างไรในอนาคต เราจะปรับตัวไปทิศทางไหน เราจะต้องให้หน่วยงานไหนมาสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพให้เราบ้าง ขณะที่ชาวบ้านเองจะรอเจ้าหน้าที่ของรัฐให้การช่วยอย่างเดียวไม่ได้ ชาวบ้านจะต้องเรียนรู้และช่วยเหลือตัวเองด้วย เพื่อนำไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนร่วมกัน

นายเฉลิมเกียรติ ไกรจิต : ผู้เพาะเลี้ยงหอยแครง ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
– โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตย
ต่อการจัดทำแผนรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *