การเตรียมความพร้อมการจัดเวทีระดับจังหวัด เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และการรุกรักปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

   

 

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ได้ร่วมกับตัวแทนชุมชนตำบลบางครก ตำบลบ้านแหลม และตำบลบางตะบูน เตรียมความพร้อมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้สำหรับนำเสนอในงานการจัดเวทีระดับจังหวัด เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการรุกรักปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

จากการปรึกษาหารือรวมกันพบว่า มีข้อมูลที่จะต้องจัดทำเพิ่มเติมโดยตัวแทนชุมชน รับหน้าที่ประสานกับทางหน่วยงานและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะทำหน้าที่เรียบเรียงเรื่องราวตามที่ได้วางแผนร่วมกันกับทางตัวแทนชุมชน จากนั้นจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันอีกครั้งระหว่างแกนนำเพื่อตรวจสอบข้อมูลร่วมกันในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2561

จำนวนผู้เข้าร่วม รวม 14 คน หญิง 4 คน ชาย 10 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *