วันวาน วันนี้และวันหน้าของวิถีชุมชนเกาะมุกด์ เมืองตรัง

    วันนี้ ภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขี่รถมอเตอร์ไซต์ และนั่งรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้างที่ชุมชนใช้เป็นแท็กซี่ชมเกาะมุกด์เป็นภาพชินตาสำหรับชาวบ้าน ด้วยน้ำทะเลใส หาดขาว ความสงบร่มรื่นของธรรมชาติเป็นจุดขายชั้นดีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเหล่านี้ให้เข้ามาพักผ่อน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน จากการพูดคุยสอบถาม ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ได้มีการรวมกลุ่มชุมชนเพื่อประกอบกิจการท่องเที่ยวในนามกลุ่มแลเล โดยผู้ชายในหมู่บ้านรับหน้าที่เป็นคนขับเรือและนำเที่ยวแบบ One day trip ล่องเรือดำน้ำ ดูปะการัง หญ้าทะเลและดูถ้ำ ชาวบ้านจะได้รายได้หลักพันจากการขับเรือพาเที่ยว ในช่วงเวลา 6 เดือนที่ไม่สามารถทำประมงชายฝั่งได้ตามปกติ ส่วนหญิงสาวในหมู่บ้านรับจ้างตามรีสอร์ต โรงแรมที่เพิ่มจำนวนขึ้นราวดาวเห็ดสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ ผู้สูงอายุเริ่มผลิตสินค้าแปรรูปอาหารทะเลเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

    วันวาน ด้วยลักษณะภูมิประเทศของเกาะมุกด์ที่บริเวณทิศเหนือประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ที่สมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ รวมถึงนกเงือก ส่วนฝั่งตะวันออกและตอนใต้เป็นนิเวศชายเลนและชายหาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนและชุมชน ทำให้ประชากรกว่าร้อยละ 80 ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน โดยที่เหลือประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น การปลูกยางพารา การผลิตน้ำดื่มและค้าขาย

แต่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่อยๆส่งผลกระทบที่เปลี่ยนไปของชาวบ้าน จากการสังเกตของชุมชน พบว่าน้ำทะเลเริ่มร้อนมากขึ้น กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทาง ส่งผลให้ปริมาณสาหร่ายที่สูงขึ้น สวนทางกับสัตว์น้ำที่ลดจำนวนลง นำไปสู่รายได้จากอาชีพประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนที่ลดลง

    ภาพในวันหน้า แม้จะเริ่มมีความพยายามของชุมชนในการปรับตัวเพื่อเผชิญหน้ากับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมจากงานอาชีพที่เปลี่ยนไป ทำให้ชุมชนต้องกลับมาทบทวนถึงทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ เพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงและทนทานบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

    *เกาะมุกด์ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องเพื่อศึกษาและหามาตรการการรุก รับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *